Bad Crabs Logo

Bad Crabs

Webové aplikace / portálová řešení


Jsme Česká společnost působící v oblasti informačních technologií. Naše činnost je spojena s vývojem nového softwaru, údržbou a aktualizací stávajícího podle aktuálních trendů a také s poradenstvím v oblasti softwarových technologií.